Club activiteiten

Jaarlijks wordt vooraf in overleg een programma opgesteld voor het nieuwe clubjaar. Dit programma bestaat uit de volgende afwisselende activiteiten:

 

Forumavonden

Op deze maandag avonden worden foto’s van leden besproken. Kern is hier de dialoog, die de  fotograaf moet helpen tot nog sterkere beelden te komen.

 

Gastsprekers

Met het doel inspiratie op te doen, worden regelmatig landelijk bekende fotografen uitgenodigd om hun werk te tonen en toe te lichten.  

 

Artistieke begeleiding

Soms wordt een fotograaf/docent uitgenodigd om voor langere tijd de leden te begeleiden bij de ontwikkeling van hun fotografie.

 

Doe-dag

Het jaarlijks terugkerende clubuitje is niet alleen een middel elkaar beter te kennen, maar vormt ook de mogelijkheid om samen in een zelfde omgeving  een eigen interpretatie aan een vooraf opgegeven thema te geven.

Doe-avond

Wanneer het programma het toelaat wordt er soms ook een doe-avond gehouden. De leden gaan met een thema en hun camera op locatie fotograferen. Het resultaat wordt dan op een forumavond besproken en/of is op de tentoonstelling te zien.

Privacy

Fotoclub Ericamera hecht veel waarde aan uw privacy en vindt het van groot belang dat de Persoonsgegevens zo goed mogelijk worden beschermd.
Klik hier voor onze Privacyreglement.

Contributie 2020

Є 62,00

© 2020 Ericamera. All images subject to copyright.